Rezultatet ne rang vendi (-)

Qarku

Perberja e parlamentit te ri

Përditësimi i fundit

SHPËRNDARJA E MANDATEVE

Krijuar nga